Badania lekarskie

JU-JITSU KROSNO
Badania lekarskie możesz wykonać:

Poradnia Medycyny Sportowej – Przychodnia Haczów
– lekarz Wacław Frydrych – tel. (13) 439 10 15

w skrócie – w celu wykonania badań lekarskich należy:

1. otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego do przychodni sportowej.

2. z skierowaniem udajemy się do wybranej przychodni sportowej gdzie otrzymujemy kolejne skierowania na badania specjalistyczne a następnie je wykonujemy (w placówkach które mają podpisaną umowę z przychodnią):

3. wypełnić formularz badania – dla nieletnich wypełnia rodzic lub opiekun.• z kompletem badań wracamy do przychodni sportowej gdzie po weryfikacji i ostatecznych badaniach otrzymujemy zaœświadczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.

4. badania odnawiamy co pół roku.

 

Pierwsze badania są szczególnie dokładne i szczegółowe, następne prze okres do 2 lat od pierwszego badania wykonujemy jedynie podstawowe. Szczegółowe informacje można uzyskać w przychodni.