Jak dojechać ?


Badania lekarskie :

Badania lekarskie możesz wykonać:


1. Poradnia Medycyny Sportowej - Rzeszów ul Hetmańska 120
- lekarz Jerzy Stefański - tel.: (17) 85 48 000
 rejestracja telefoniczna wew: 233 gabinet wew: 142

2. Poradnia Medycyny Sportowej - Przychodnia Haczów
- lekarz Wacław Frydrych - tel. (13) 439 10 15

3. NZOZ MEDICA - Targowiska ul Armii Krajowej 25
- lekarz Krzysztof Sikora - tel. (13) 430 22 61

w skrócie - w celu wykonania badań lekarskich należy:
• otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego do przychodni sportowej.

• z skierowaniem udajemy się do wybranej przychodni sportowej gdzie otrzymujemy kolejne skierowania na badania specjalistyczne a następnie je wykonujemy (w placówkach które mają podpisaną umowę z przychodnią) np dla MEDICA:

  --> morfologia krwi, mocz, OB - Labmed
ul. Wojska Polskiego 43 tel.: (13) 436 44 71

  --> laryngolog, okulista - Specmed
ul. Paderewskiego 4 (Podwale) tel.: (13) 420 23 77

  --> neurolog - na miejscu

• wypełnić formularz badania - dla nieletnich wypełnia rodzic lub opiekun.

• z kompletem badań wracamy do przychodni sportowej gdzie po weryfikacji i ostatecznych badaniach otrzymujemy zaœświadczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.

• badania odnawiamy co pół roku.

Pierwsze badania są szczególnie dokładne i szczegółowe, następne prze okres do 2 lat od pierwszego badania wykonujemy jedynie podstawowe. Szczegółowe informacje można uzyskać w przychodni.

Wizyt ( dzisiaj ) : Wizyt ( razem ) :

Copyright © 2019 BlancART. All Rights Reserved.