Jak dojechać ?


Warunki uczestnictwa :


- ukończone 8 lat
- wypełnienie deklaracji członkowskiej
- zgoda rodziców (dot. osób niepełnoletnich)
- opinia lekarza o zdolności do treningów ju-jitsu


Pliki do pobrania :

Deklaracka członkowska - doc. Pobierz

Deklaracja na rekreacje ruchową ( dla osób pełnoletnich ) - doc. Pobierz

Deklaracja na rekreacje ruchową ( dla osób niepełnoletnich ) - doc. Pobierz

Dodatkowe oświadczenie - doc. Pobierz

Warunki uczestnictwa ( Krav Maga ) :


- 1. Ukończone 16-lat. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią Twoi rodzice muszą wyrazić pisemną zgodą na Twoje uczestnictwo w zajęciach.

- 2. Niekaralność Sądowa. Tyczy się to wyroków które dana osoba odbyła bądź otrzymała w zawieszeniu. Nie tyczy sie to otrzymanych mandatów, pouczeń, bądź udziału w sprawach sądowych w charakterze świadka. Fakt niekaralności zostaje ustalona przez Instytut Krav Maga.

- 3. Stan zdrowia pozwalający na udział w zajęciach sportowych = potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

Dokumenty ( spięte ze sobą ) należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia szkolenia.


Pliki do pobrania :

Formularz uczestnika szkoleń Krav Maga - doc. Pobierz

Imię i nazwisko opiekuna - doc. Pobierz

Pieczęć przychodni - doc. Pobierz

Wizyt ( dzisiaj ) : Wizyt ( razem ) :

Copyright © 2019 BlancART. All Rights Reserved.