Jak dojechać ?


Informacje na temat KYU (rang) :


 1. SHISEI (POSTAWY I POZYCJE).
  • KAKE - DACHI
  • TSURU - ASHI - DACHI
 2. SHINTAI (PORUSZANIE SIĘ).
  • TEST PORUSZANIA SIĘ W POZYCJACH: ZENKUTSU - DACHI , KOKUTSU - DACHI, SANCHIN - DACHI, NEKO - ASHI - DACHI, KIBA - DACHI, KAKE - DACHI, TSURU - ASHI - DACHI - STOSUJĄC TECHNIKI ZAWARTE W KIHON - NO - KATA.
 3. UKE - WAZA (BLOKI).
  • 5 BLOKÓW
  • SEIKEN - CHUDAN - SOTO - UKE
  • SEIKEN - JODAN - UKE
  • SEIKEN - OTOSHI - UKE
  • SEIKEN - CHUDAN - UCHI - UKE
  • SEIKEN - GEDAN - BARAI
 4. ATEMI - WAZA (TECHNIKI UDERZEN I KOPNIĘĆ).
  • TE - WAZA (TECHNIKI RĘCZNE)
   • URAKEN - SAYU - UCHI
   • URAKEN - MAWASHI - UCHI
   • URAKEN - HIZO - UCHI
   • URAKEN - GANMEN - OROSHI - UCHI
   • 5 WARIANTÓW SHUTO W SANCHINO - DACHI W KOMBINACJI: SHUTO - SAKOTSU - UCHI, GANMEN - UCHI, UCHI - KOMI, HIZO - UCHI, UCHI - UCHI.
   • NIHON - NIUKTE, JO - HON - NUKITE
  • KERI - WAZA (TECHNIKI NOŻNE)
   • USHIRO - GERI - CHUDAN
   • MAE - GERI - JODAN
   • YOKO - GERI - JODAN
   • MAWASHI - GERI - JODAN (CHUSOKU I HAISOKU)
 5. KANSETSU - WAZA (DŹWIGNIE).
  • TACHI - WAZA (W STÓJCE)
   • NIKYO
   • HARA - GATAME
   • UDE - HIZA - GATAME
   • GYAKU YUBI
   • KOHONO - GESHI
   • GYAKU - KOTE - GAESHI
  • NE - WAZA (W PARTERZE)
   • UDE - HISHIGI - HIZA - GATAME
   • ASHI - UDE - GARAMI (KLUCZ)
   • ASHI - HISHIGI
   • KUZURE - UDE - OSAE
 6. OSAEKOMI - WAZA (TRZYMANIA).
  • USHIRO - KESA - GATAME
  • TATE - SHIHO - GATAME
 7. SHIME - WAZA (DUSZENIA).
  • OKURI - ERI - JIME
  • KATA - HA - JIME
  • SODE - GURUMA - JIME
  • SEIKEN - ERI - JIME
 8. NAGE WAZA (RZUTY).
  • KIBISU - GAESHI (KIBUSHI - DEOSHI)
  • MOROTE GARI
  • UKI - OTOSHI
  • TANI OTOSHI
  • HARAI - GOSHI
  • YOKO - WAKARE
  • WAKI - OTOSHI
  • UKI - GOSHI
 9. IPPON - KUMITE (3).
  TORI (ATAKUJĄCY) JODAN TSUKI
  UKE (BRONIĄCY SIĘ) UCHI - UKE PLUS DŹWIGNIA KANUKI GATAME I OSOTO - GARI (W POZYCJI ZENKUTSU DACHI)
 10. SAMOOBRONA.
  • OBRONA PRZED OBCHWYTAMI TUŁOWIA I GŁOWY
  • 20 WŁASNYCH
 11. TEST KONDYCYJNY:
  • 50 UGIĘĆ RAMION W PODPORZE PRZODEM NA PIĘŚCIACH
  • 50 SKŁONÓW W PRZÓD Z LEŻENIA NA PLECACH
  • 50 PRZYSIADÓW NA PEŁNYCH STOPACH
 12. JIYU - KUMITE 3*5 MINUT.

Wizyt ( dzisiaj ) : Wizyt ( razem ) :

Copyright © 2019 BlancART. All Rights Reserved.